Luonnon monimuotoisuuden tutkiminen ja mittaaminen