Ympäristövaikutusten arviointi, YVA (Environmental Impact Assessment, EIA)